Slauerhoffstraat 2, 3202 VV Spijkenisse
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0181-61 26 24

Button nieuwsbrief kl

Het verschil met andere raden?

Veel scholen kennen ook een leerlingenraad, een ouderraad, of andere raden met soortgelijke namen. Het grote verschil is echter dat deze raden geen wettelijke bevoegdheden hebben, en de medezeggenschapsraden wel. Ouderraden en leerlingenraden hebben vooral tot taak de medezeggenschapsraad te adviseren.

 


Wie neemt op school de beslissingen?

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een rekenmethode, taalonderwijs, of de klasse-indeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, fuseren met een andere school.... Bijna teveel om op te noemen.... Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een schoolbestuur (bij een openbare school is dat het gemeentebestuur). Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen.
Een schoolbestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Net zoals de regering overleg voert met de Tweede Kamer of een organisatie met de ondernemingsraad. Het schoolbestuur luistert naar de argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren brengt. Deze wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit. Door actief te zijn voor de medezeggenschapsraad kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Het verschil met andere raden?

Veel scholen kennen ook een leerlingenraad, een ouderraad, of andere raden met soortgelijke namen. Het grote verschil is echter dat deze raden geen wettelijke bevoegdheden hebben, en de medezeggenschapsraden wel. Ouderraden en leerlingenraden hebben vooral tot taak de medezeggenschapsraad te adviseren.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

De samenstelling van de medezeggenschapsraad hangt af van het schooltype. De raad bestaat in het basisonderwijs uit ouders en personeelsleden. In het voortgezet onderwijs zitten naast ouders en personeelsleden ook leerlingen in de medezeggenschapsraad.

In het middelbaar beroepsonderwijs zijn in principe alleen leerlingen en personeelsleden in de raad vertegenwoordigd. Bij instellingen voor volwassenenonderwijs gaat het natuurlijk uitsluitend om deelnemers en personeelsleden.
Overigens, personeelsleden zijn niet alleen onderwijsgevenden. Ook niet-onderwijsgevenden (conciërges, administrateurs) kunnen deel uitmaken van de raad. De verdeling tussen personeel en ouders/leerlingen in de medezeggenschapsraad is gelijk.
 

Saskia van Klink (lid GMR) Karin Grashof
Alexander Bakker     Elly Engelen (voorzitter en lid GMR) 
Bernadine van Rheenen (penningmeester) Anita Quartey

 

De vergaderingen zijn openbaar en dus toegankelijk voor belangstellenden. Voor de data kunt u contact opnemen met een van de leden of de directeur.

 

 

Voor meer informatie kunt ook terecht op de volgende site. http://www.minocw.nl/medezeggenschap/factsheet/

 

Beleid van de school

Leraren